Компанія УкрГеоКарт має у своєму розпорядженні все необхідне точне геодезичне обладнання і високо кваліфіковане спеціалісти для виконання топографічної зйомки земельних ділянок та територій у місті Дніпропетровськ та Дніпропетровському районі. Ми маємо великий досвід у галузі топографії, виконання топографічних зйомок і робіт для створення геопідоснови земельних ділянок під проектування та будівництво.

Топографічні роботи можна розглядати, як окремий з основних видів робіт, що виконується з метою створення топографічних карт і планів (топоплан), так і як основну складову процесу інженерно-геодезичних вишукувань для створення геопідоснови.

Топографічна зйомка масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000, призначені для отримання точних, достовірних та актуальних геодезичних матеріалів та даних про ситуацію та рельєф місцевості, існуючі будівлі та споруди (в т.ч. підземні) та інші елементи планування території , обґрунтування передпроектної документації, проектування та будівництва об’єктів нерухомості.

Топографічна зйомка масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000

До складу топографо-геодезичних робіт входять:

 • Збір та аналіз існуючих архівних планово-картографічних геодезичних матеріалів;
 • Рекогносцирувальне обстеження заданої території;
 • створення геодезичного знімального обґрунтування (геопунктів);
 • Геодезична зйомка ділянки масштабу 1:500 із висотою перерізу рельєфу 0,5 м;
 • Пошук, виявлення та топозйомка підземних комунікацій;
 • Камеральне оброблення отриманих результатів;
 • формування цифрової моделі місцевості (ЦММ);
 • Упорядкування топографічного плану (топоплан);
 • Упорядкування зведених схем (планів) інженерних мереж;
 • Упорядкування технічного звіту;
 • Проведення перевірки матеріалів топографо-геодезичних робіт.

Використання системи координат
Система координат визначається залежно від поставленої мети та подальшого використання матеріалів.