Під час прокладання комунікацій потрібний контроль виконаної інженерно-геодезичної роботи щодо проектної документації. Виконавчу зйомку використовують для встановлення всіх відхилень від проекту, допущених під час будівництва та перевірки точності винесення проекту в натуру. Виконуючи виконавчу зйомку, визначаються фактичні координати точок побудованих споруд, відстані, розміри між ними та інші дані.

Виконавчу зйомку виконують як у процесі будівництва, так і після закінчення окремих етапів і завершують остаточною зйомкою готової споруди. Вихідними геодезичними даними є пункти розбивної мережі.

Виконавча геодезична зйомка (ІГС) фактичного положення підземних інженерних мереж повинна здійснюватися в процесі будівництва до засипки траншеї. Результатом роботи є виконавчий креслення, що висувається під час здачі в експлуатацію побудованих підземних інженерних мереж.