У цьому документі фіксуються технічні характеристики всіх залізничних гілок підприємства, всі ухили та криві, малогабаритні ділянки, загальна довжина, місця навантаження та розвантаження.

Технічний паспорт колії складається на кожну дільницю залізниці, що експлуатується, під час ремонтних робіт або коли йде будівництво колії. Під час реконструкції колії всі зміни також мають фіксуватися. На сьогоднішній день технічний паспорт колій складається відповідно до даних геодезичних досліджень шляхів та прилеглої до них території.

Технічний паспорт залізничних колій складається з:

  • пояснювальної записки
  • масштабної схеми колійного розвитку
  • поздовжніх профілів.

Пояснювальна записка є натурним описом інфраструктури під’їзного господарства, матеріальної його частини та комерційних даних з реквізитами підприємства.
Масштабний план шляху та поздовжній профіль отримують шляхом натурної топографічної зйомки місцевості за допомогою електронного геодезичного обладнання “Тахеометра”, “GPS”.

Технічний паспорт колії повинен бути складений в обов’язковому порядку для всіх організацій, у яких у володінні знаходяться під’їзні залізничні гілки і узгоджений з керівництвом компанії та найближчої залізничної станції.

Вартість проведення геодезичних робіт зі складання технічного паспорту колій залежить від:

  • розташування залізничного напрямку
  • його загальної протяжності
  • навколишнього його забудови
  • кількості стрілок