У цьому документі фіксуються технічні характеристики всіх залізничних гілок підприємства, всі ухили та криві, малогабаритні ділянки, загальна довжина, місця навантаження та розвантаження.

Технічний паспорт колії складається на кожну експлуатовану ділянку залізниці під час ремонтних робіт або коли йде будівництво шляху. Під час реконструкції колії всі зміни також мають фіксуватися. На сьогоднішній день паспорт шляхів складається відповідно до даних геодезичних досліджень шляхів та прилеглої до них території.

Технічний паспорт залізничних колій складається з:

  • пояснювальної записки
  • масштабної схеми колійного розвитку
  • поздовжніх профілів.

Пояснювальна записка являє собою натурний опис інфраструктури під’їзного господарства, матеріальної його частини та комерційних даних з реквізитами підприємства.
Масштабний план шляху та поздовжній профіль отримують шляхом натурної топографічної зйомки місцевості за допомогою електронного геодезичного обладнання “Тахеометра”, “GPS”.

Технічний паспорт колії повинен бути складений в обов’язковому порядку для всіх організацій, у яких у володінні знаходяться під’їзні залізничні гілки і узгоджений з керівництвом компанії та найближчої залізничної станції.

Вартість проведення геодезичних робіт щодо складання технічного паспорта шляху залежить від:

  • розташування залізничного напрямку
  • його загальної протяжності
  • навколишнього його забудови
  • кількості стрілок