Перед початком проектних, будівельних та розвідувальних робіт отримання достовірних даних про місцезнаходження підземних комунікацій вважається невід’ємною умовою. Однак, у тому числі і маючи перед собою схеми, надані працівниками міських служб, потрібно їх щоразу деталізувати, перш ніж проводити всілякі земельні роботи.

Трасування комунікацій є визначення найбільш відповідного варіанта розміщення об’єкта біля з урахуванням властивої їй умов і обмежень. Якщо трасування лінійних споруд необхідно здійснити на території міста, то, як правило, спочатку виконується геодезична та топографічна зйомка місцевості у великому масштабі, а потім проводиться камеральне укладання осі об’єкта.

Одним із напрямків діяльності нашої компанії в рамках підготовки до проектування, експлуатації та обслуговування інженерних мереж є пошук підземних комунікацій:

  • Виявлення підземних комунікацій;
  • Визначення розташування підземних металевих трубопроводів та кабелів;
  • Пошук місця пошкодження траси.

Принцип пошуку підземних комунікацій ґрунтується на індукційному методі. В основі цього принципу лежить наявність електромагнітного поля вздовж провідника зі струмом.

Ми здійснюємо пошук підземних комунікацій як активним, так і пасивним методами (з підключенням генератора та без, відповідно).

Пошук підземних комунікацій індукційним методом дозволяє

  • Трасування комунікацій як під напругою, так і без напруги;
  • Визначати параметри знаходження траси з поверхні землі;
  • Визначити точне місце ушкодження траси.​